Головна Лікування раку Консультація онколога

 

Консультація клінічного онколога

Консультайция онколога | Врач околог окологической клиники ИННОВАЦИЯКонсультацію клінічного онколога ми надаємо пацієнтам із будь-якою онкологічною патологією. Тут важливо розуміти, що онкологічні захворювання сьогодні вважаються хронічними. Саме тому звичний підхід до лікування, який обов’язково в першу чергу вимагав оперативного втручання, уже не актуальний. Хірургічне лікування розглядається сьогодні як частина комплексного лікування, яке включає хіміотерапію, променеву терапію та інші допоміжні методики. Тому тільки досвідчений клінічний онколог може правильно визначити ефективну послідовність, співвідношення та тривалість цих методів і забезпечити успішність лікування та одужання пацієнта.

Пацієнтів, що звернулися до ІННОВАЦІЇ, консультують провідні спеціалісти онкологи. У зарубіжних клініках таких спеціалістів називають клінічними онкологами.

Хто такий клінічний онколог (консультація онколога)?

Клінічний онколог – це фахівець у галузі онкології, який у своїй клінічній практиці строго слідує загальноприйнятим міжнародним стандартам діагностики та лікування онкологічних захворювань, сучасним методиками інструментальних та лабораторних методів досліджень.
Основне завдання клінічного онколога – скласти план обстеження пацієнта і за результатами проведеної діагностики поставити точний діагноз і визначити правильну стадію хвороби, визначити тактику лікування з урахуванням чутливості пухлини і спрогнозувати перебіг захворювання з урахуванням подальшого лікування хіміотерапії, променевої терапії та/або хірургічного лікування, або комбінації цих видів лікування.

Консультативний прийом клінічного онколога:

 

 

В ІННОВАЦІЇ діагностика і схема лікування пацієнта знаходяться під обов’язковим спостереженням внутрішньолікарняних консиліумів. Кожен пацієнт вивчається з усіх боків, вибираються найефективніші методики, що підвищує шанси на успішне лікування.

Кожен окремий клінічний випадок, без винятку, розбирається на міждисциплінарному лікарському консиліумі, в якому беруть участь онкологи, хірурги, хіміотерапевти, променеві терапевти, патоморфологи, лікарі діагностичного профілю і за необхідності пластичні хірурги (наприклад для винесення рішення про реконструктивну хірургію молочної залози). У результаті такого підходу лікарі досягають успішніших результатів у лікуванні і подальшому спостереженні за пацієнтами. У разі діагностування злоякісних новоутворень пацієнтам призначаються додаткові дослідження, а потім у максимально стислі терміни (що особливо важливо для онкології) підбирається комплекс лікування, який може включати хірургічні втручання, гормональну, а також хіміо- та променеву терапію.

У клініці ІННОВАЦІЯ первинні консультації проводять лікарі таких спеціальностей:

 

Консультація за документами

У низці випадків, коли пацієнт не може приїхати персонально на консультацію через поважні причини, а час на прийняття рішення втрачати не можна, можливе проведення у наших спеціалістів консультації за документами з метою підтвердження показань для лікування, оцінки лікування, яке проводиться, уточнення та доповнення до існуючого лікування, консультування пацієнтів, які пройшли лікування або операцію в інших клініках тощо.

Документи, необхідні для проведення консультації:

  • результати лабораторних аналізів;
  • результати інструментальних методів діагностики (наприклад, УЗД, КТ, МРТ, сцинтиграфія тощо);
  • матеріали проведених біопсій (парафінові блоки, скельця з біопсійним матеріалом);
  • детальна виписка або виписки (давності не більше трьох місяців).
 
ПРИМІТКА: Файли формату DICOM та інші великі файли бажано передавати через файлообмінний сервіс

 

 Консультація онколога в Києві   Консультація онколога в клініці ІННОВАЦІЯ

 

 

 

Ліцензія АВ 471999 від 26.08.2009 видана МОЗ України

Javascript log